Tutkivamieli

Mikä on tutkivamieli?

Tutkivamieli tarjoaa työnohjaukseen liittyviä ammatillista oppimista edistäviä ja organisaation toimintaa kehittäviä palveluita. Sen työnohjauspalvelut soveltuvat sekä yksilöille, työpareille, tiimeille että ryhmille. Työnohjaus tapahtuu useamman tapaamiskerran oppimisprosessina, jossa:
- Tapaamisille määritellään organisaation toimintaa kehittävä tavoite
- Etsitään ratkaisuja työn sujuvoittamiseksi sekä ammatillisen oppimisen edistämiseksi
- Keskustellen työhön ja työyhteisöön liittyviä asioita, kokemuksia jäsennetään ohjaajan avulla
- Tuloksia arvioidaan suhteessa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin

Kuka on Sari Jouhki

Sari on intohimoinen henkilöstökehittäjä: työn ilon tulee kuulua kaikille osaksi työn arkea. Sarille työ on yleensä yhtä juhlaa, jossa tietotaidot ja työn haasteet käyvät sopivasti haastavaa vuoropuhelua innoittaen jatkuvaan oppimiseen, uteliaaseen tutkimiseen sekä työssä kasvuun.
Sari onkin elinikäinen oppija: terveystieteen maisteri, kasvatustieteen maisteri, tradenomi ja nyt valmistumassa yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Laaja työelämän kokemus tuo konsultointiin lisäsyvyyttä. Ratkaisukeskeisenä työnohjaajana ja johdon & esimiesten sparraajana Sari on toiminut jo pitkään.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Hyvinvointia

- Tieto-taidon ja työn vaatimusten tasapainoinen kohtaaminen tuovat hyvinvointia.
- Muutosprosessin läpivientiin tarvitaan usein ulkopuolista kuuntelijaa, asioiden jäsentäjää.
- Perustehtävän ja työn tavoitteiden kirkastaminen tuo mielekkyyttä arkeen ja lisää tehokkuutta.
- Työssä vaiettujen skismojen auki puhuminen vapauttaa voimavarat perustehtävän toteuttamiselle.

Vuorovaikutusta

Ratkaisukeskeinen työnohjaus perustuu voimavarasuuntautuneisuuteen ja tulevaisuusorientoituviin keskusteluihin, ei menneisyyden kaiveluun ja syyllisten etsintään. Keskeisinä ehtoina ovat avoimuus ja luottamuksellisuus, halu yhdessä rakentaa parempaa tulevaisuutta. Haastan erilaisissa viitekehyksissä keskusteluttamalla asiakkaitani ulos vaikeista työhön, työelämään ja ammatillisuuteen liittyvistä tilanteista.

Tee erilailla

Keskusteluin Sari haastaa Sinua tekemään erilailla, tuntemaan erilailla… näkemään mahdollisuuksia, näkemään vastuuta, luottamusta ja yhteisöllisyyttä… kokemaan työnilon flow-tunteen keskellä arkea.

Ota yhteyttä

Sari Jouhki

040–5815773

tutkivamieli@gmail.com

Kirkkonummi